ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΨΕΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΝΔΟ

Περιγραφή

Η Ψέριμος και η Τέλενδος είναι δύο νήσοι στα Δωδεκάνησα που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ύδατος. Η Ψέριμος καλύπτει τις ανάγκες της για ύδρευση και άρδευση από γεωτρήσεις, το  νερό των οποίων δεν είναι ικανής ποιότητας και ποσότητας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που σημειώνεται αύξηση του πληθυσμού. Οι υδατικές ανάγκες της Τελένδου καλύπτονται με τη μεταφορά νερού από τη νήσο Κάλυμνο, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Λόγω όμως της παλαιότητας του αγωγού παρουσιάζονται προβλήματα, τα οποία, και λόγω του βάθους, αποκαθίστανται με ιδιαίτερη δυσκολία, γεγονός που συμβάλλει στη συχνή διακοπή της υδροδότησης. Σημαντικό είναι το γεγονός της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού και η αδυναμία παροχής καλής ποιότητας νερού. Με το έργο θα γίνει η προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την παραγωγή και μεταφορά νερού στις δύο νήσους. Η εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης θα αυξήσει την ποσότητα και θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Επιπρόσθετα, θα προστατευθούν τα υπόγεια ύδατα της Καλύμνου.

 

Φορέας Υλοποίησης:

ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Σκοπός Πράξης: 

Προμήθεια  μονάδων αφαλάτωσης για τις νήσους Ψέριμο και Τέλενδο

Αποτέλεσμα Πράξης:

Παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας και βελτιωμένης ποιότητας νερού για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης των νήσων Ψερίμου και Τελένδου

Χρονοδιάγραμμα:

02/09/2015 – 30/04/2017

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη:

583.000,00

Ιστοσελίδα:

www.deyak.kalymnos.gov.gr

Πληροφορίες για το project σε μορφή PDF

Πατήστε εδώ για να δείτε βίντεο από την ημερίδα αφαλατώσεων Ψερίμου Τελένδου και τα εγκαίνια της αφαλάτωσης Τελένδου.